Inkasso til opstart af e-handel: Den endelige vejledning

Transaktionsbaserede tab er en kendsgerning for mange virksomheder på grund af tilbageførsler, ubetalte regninger, tilbageførsler eller ikke-returnerede produkter. I modsætning til udlån af virksomheder, der skal acceptere en stor procentdel af tab som en del af deres forretningsmodel, behandler mange startups transaktionstab som en gener, der ikke kræver meget opmærksomhed. Dette kan føre til spidser i tab på grund af ukontrolleret kundeadfærd og et efterslæb af tab, der kan reduceres betydeligt med nogle få