Sådan vælger du en ramme for dine køberpersonas

En køberpersona er en sammensætning, der giver dig et rigt detaljeret billede af dine målgrupper ved at kombinere demografiske og psykografiske oplysninger og indsigter og derefter præsentere dem på en måde, der er let at forstå. Fra et praktisk perspektiv hjælper buyer personas dig med at prioritere, allokere ressourcer, afsløre huller og fremhæve nye muligheder, men vigtigere end det er måden, de får alle inden for marketing, salg, indhold, design og udvikling på samme side,