Hvad er Neuro Design?

Neuro Design er et nyt og voksende felt, der anvender indsigt fra mind science for at hjælpe med at skabe mere effektive designs. Disse indsigter kan komme fra to hovedkilder: De generelle principper for Neuro Design bedste praksis, der er afledt af akademisk forskning om det menneskelige visuelle system og synspsykologien. Disse inkluderer ting som hvilke områder af vores synsfelt, der er mere følsomme over for at bemærke visuelle elementer og dermed hjælper designere med at komponere