GDPR akronymer

GDPR

GDPR er forkortelsen for Generel databeskyttelsesforordning.

En forordning om databeskyttelse og privatliv i Den Europæiske Union og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Den omhandler også overførsel af personoplysninger uden for EU- og EØS-områderne.