URI akronymer

URI

URI er forkortelsen for Universal Ressource Identifier.

Et medlem af det universelle sæt af navne i registrerede navnerum og adresser, der henviser til registrerede protokoller eller navnerum. Bruges ofte i flæng med Universal Resource Locator (URL), som er en form for URI.