RSA akronymer

RSA

RSA er forkortelsen for Rivest Shamir Adleman.

RSA er et offentligt nøglekryptosystem, der er meget brugt til sikker datatransmission. Beskeder krypteres med en offentlig nøgle, som kan deles åbent. Med RSA-algoritmen, når en besked er blevet krypteret med den offentlige nøgle, kan den kun dekrypteres med en privat (eller hemmelig) nøgle. Hver RSA-bruger har et nøglepar bestående af deres offentlige og private nøgler. Som navnet antyder, skal den private nøgle holdes hemmelig. Akronymet RSA kommer fra efternavnene til Ron Rivest, Adi Shamir og Leonard Adleman, som offentligt beskrev algoritmen i 1977.