ROI akronymer

ROI

ROI er forkortelsen for Afkast af investeringer.

En præstationsmåling, der måler rentabiliteten og beregnes ved hjælp af formlen ROI= (omsætning – omkostning) / omkostning. ROI kan hjælpe dig med at afgøre, om en potentiel investering er de forudgående og løbende omkostninger værd, eller om en investering eller indsats skal fortsættes eller afsluttes.