CTA akronymer

CTA

CTA er forkortelsen for Opfordring til handling.

Formålet med content marketing er at informere, uddanne eller underholde læserne, men i sidste ende er målet med ethvert indhold at få læserne til at handle på det indhold, de har læst. En CTA kan være et link, knap, billede eller weblink, der får læseren til at handle ved at downloade, ringe, registrere eller deltage i en begivenhed.