CLTV akronymer

cltv

CLTV er forkortelsen for Kundens levetid værdi.

En fremskrivning, der forbinder nettoresultatet med hele livscyklusforholdet for en kunde. Også kendt som CLV.